Zistite, či máte nárok na prídavky na deti z Nemecka

Má aspoň jeden z rodičov príjmy z Nemecka? Odpovedzte na nasledujúce otázky a zistite, či máte nárok na detské prídavky (Kindergeld). Zaberie vám to menej než 4 minúty. 

Otázky sa týkajú posledných 6 mesiacov, keďže prídavky na deti z Nemecka sa vyplácajú nanajvýš pol roka spätne od dátumu prijatia žiadosti nemeckým úradom. 

Ak vám je otázka nejasná, prejdite myšou/ťuknite na otáznik, zobrazí sa vám pomôcka.

Čítať viac >
Otázka sa týka posledných 6 mesiacov. Deti musia byť v Nemecku spolu s rodičom, ktorý má nemecké príjmy, oficiálne prihlásené na pobyt, na tejto adrese sa musia aj skutočne zdržiavať a zároveň mať pridelené nemecké daňové identifikačné čísla. Adresa a tieto čísla musia byť uvedené v žiadosti. Za príjem sa považuje príjem zo zamestnania či samostatnej zárobkovej činnosti v Nemecku, nemecký dôchodok a nemecké náhrady príjmu.


Prídavky sa vyplácajú za posledných šesť mesiacov pred mesiacom, v ktorom žiadosť prijal nemecký úrad.

Má/mal tento rodič zdravotné (Krankenversicherung) a dôchodkové (Rentenversicherung) poistenie v Nemecku?


Vyslaní zamestnanci pracujú v Nemecku len na obmedzený čas a sociálne poistenie majú v krajine svojho zamestnávateľa. Ak máte formulár A1 z krajiny mimo Nemecka, nemáte v Nemecku povinné sociálne poistenie.

Ide o daň z príjmov, ktorá sa odvádza na nemecký daňový úrad. Vyslaní zamestnanci pracujú v Nemecku len na obmedzený čas a sociálne poistenie majú v krajine svojho zamestnávateľa. Dane sú však spravidla odvádzané v Nemecku.

Ide o daň z príjmov, ktorá sa odvádza na nemecký daňový úrad. Vyslaní zamestnanci pracujú v Nemecku len na obmedzený čas a sociálne poistenie majú v krajine svojho zamestnávateľa. Dane sú však spravidla odvádzané v Nemecku.
Má/mal tento rodič zdravotné (Krankenversicherung) a dôchodkové (Rentenversicherung) poistenie v Nemecku?
Zistite, ktorý z rodičov, resp. iná osoba má požiadať o prídavky

Aby bola žiadosť o prídavky na deti z Nemecka úspešná, musí o ne požiadať rodič, resp. osoba, v domácnosti ktorého/ktorej dieťa žije. 

Príklad: Nárok na prídavky vznikol na základe práce otca v Nemecku. Otec je rozvedený a na Slovensku s dieťaťom a jeho matkou nežije v spoločnej domácnosti, teda otec a dieťa nemajú rovnaký trvalý pobyt. O prídavky musí požiadať matka dieťaťa.    

Všetky údaje o osobách, ktoré v aplikácii zadávate, potrebuje nemecký úrad Familienkasse na úspešné spracovanie žiadosti.

Ak vám je otázka nejasná, prejdite myšou/ťuknite na otáznik, zobrazí sa vám pomôcka.

Čítať viac >
Ak nie sú všetky deti, na ktoré chcete požiadať o prídavky z Nemecka, v rovnakej situácii (napr. všetky deti nemajú trvalý pobyt na rovnakej adrese), kontaktujte, prosím, spoločnosť TJ-Legal, kde vám poradia ako postupovať vo vašom špecifickom prípade.


Nevlastný rodič musí byť zosobášený s vlastným rodičom dieťaťa; nestačí, že žijú spolu ako druh a družka.
Údaje o rodičovi s príjmami z Nemecka

Uveďte údaje o rodičovi, ktorý má nemecké príjmy. Ak majú príjmy z Nemecka obaja rodičia, uveďte údaje o tom rodičovi, ktorý má byť žiadateľom o prídavky.

Dátumy je možné napísať aj na klávesnici, nie je potrebné hľadať presný dátum v kalendári.

Ak vám je otázka nejasná, prejdite myšou/ťuknite na otáznik, zobrazí sa vám pomôcka.

Čítať viac >Dieťaťa, na ktoré sa žiada o nemecké prídavky.

Dieťaťa, na ktoré sa žiada o nemecké prídavky.

Uveďte dátum sobáša, rozvodu, smrti manžela/manželky a pod.

Ak žiadate o prídavky na dieťa, ktoré sa zdržiava v Nemecku, je to povinný údaj. Ide o 11-ciferné číslo, ktoré nemecký úrad oznámil informačným listom, alebo ho nájdete na nemeckej výplatnej páske, ročnom zúčtovaní, či nemeckom daňovom výmere (Bescheid über Einkommensteuer).
Ak áno, budú zohľadnené ako započítavané deti (Zählkinder). Ak sú takéto deti dve a viac, tak na ďalšie deti, na ktoré vám schvália Kindergeld, môžete potenciálne poberať vyššie prídavky.

Ak sú takéto deti dve a viac, tak na ďalšie deti, na ktoré vám schvália Kindergeld, môžete potenciálne poberať vyššie prídavky.Číslo nemeckých prídavkov na deti je uvedené na každom liste z Familienkasse. Má tvar 000FK000000, skrátene je označené ako Kindergeldnr. alebo KG-Nr.Je možné zaškrtnúť viacero možností, nehodiace sa nechajte neoznačené.

Pod štátnou inštitúciou sa rozumie napr. štátny orgán cudzej krajiny v Nemecku, veľvyslanectvo, orgány EÚ a podobne.

Napr. ako vyslaný zamestnanec slovenskej firmy, t.j. na slovenskú pracovnú zmluvu.

Pracovníci nemeckej verejnej služby sú najmä zamestnanci nemeckých štátnych a samosprávnych úradov a inštitúcií, ako napríklad policajti, učitelia, pracovníci daňových úradov a podobne.


Údaje o nemeckých príjmoch

Uveďte podrobnejšie údaje o príjmoch rodiča z Nemecka. Ak majú nemecké príjmy obaja rodičia, uveďte údaje o príjmoch toho rodiča, ktorý má byť žiadateľom o nemecké prídavky na deti.

Dátumy je možné napísať aj na klávesnici, nie je potrebné hľadať presný dátum v kalendári.

Otázky sa týkajú posledných 6 mesiacov, keďže prídavky na deti z Nemecka sa vyplácajú nanajvýš pol roka spätne od dátumu prijatia žiadosti nemeckým úradom. 

Ak vám je otázka nejasná, prejdite myšou/ťuknite na otáznik, zobrazí sa vám pomôcka.

Čítať viac >

Nemecká podpora v nezamestnanosti sa nazýva Arbeitslosengeld.Miesto v Nemecku, kde sa treba zaregistrovať, keď sa uchádzate o zamestnanie (arbeitsuchend), sa po nemecky nazýva Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit.Nemecká zdravotná poisťovňa sa nazýva Krankenkasse, nemocenské je v nemčine označované ako Krankengeld.

Materská dovolenka sa v Nemecku nazýva Mutterschutzfrist.

Rodičovská dovolenka sa v Nemecku nazýva Elternzeit.


Upozornenie: Pod pojmom "dôchodok“ sa myslí starobný, invalidný, vdovský/vdovecký, sirotský a iný dôchodok.

Ak poberáte alebo ste poberali viacero dôchodkov od viacerých inštitúcií, uveďte názov len jednej z nich.Upozornenie: Ide o rodinné príspevky k dôchodkom, ktoré je možné poberať v niektorých západných krajinách EÚ, na Slovensku také nie sú. Nemyslia sa tým prídavky na deti poberané na Slovensku alebo v Česku. Ak si nie ste istý, označte nie.

Ide o kód v tvare: 8 číslic - písmeno - 3 číslice. Bol oznámený zvláštnym listom poisťovne (s názvom Sozialversicherungsausweis alebo Meldebescheinigung zur Sozialversicherung), ktorý zamestnancovi odovzdáva zamestnávateľ. Číslo sociálneho poistenia nájdete aj na nemeckej výplatnej páske pod skratkou SV-Nummer. Pozor, nie je to číslo uvedené na preukaze nemeckého zdravotného poistenia.

To znamená, či má k dispozícii potvrdenie o prihlásení na pobyt (Meldebestätigung) a doklady o ubytovaní, ako napríklad nájomnú zmluvu na svoje meno a potvrdenia o platbách nájmu, prípadne potvrdenie zamestnávateľa o poskytovaní ubytovania.

To znamená, či vykonáva, resp. bude vykonávať zárobkovú činnosť len v Nemecku a či je zamestnávateľ ochotný o tom vydať potvrdenie. Prerušenie z dôvodu ciest za rodinou, respektíve pri pobyte mimo Nemecka počas dovolenky sa neberú do úvahy.


Údaje o druhom rodičovi

Uveďte údaje o rodičovi, ktorý sa zdržiava mimo Nemecka, lebo napríklad pracuje a žije s deťmi na Slovensku. Ak majú príjmy z Nemecka obaja rodičia, uveďte údaje o tom rodičovi, ktorý má byť spolužiadateľom o nemecké prídavky na deti.

Dátumy je možné napísať aj na klávesnici, nie je potrebné hľadať presný dátum v kalendári.

Ak vám je otázka nejasná, prejdite myšou/ťuknite na otáznik, zobrazí sa vám pomôcka.

Čítať viac >Dieťaťa, na ktoré sa žiada o prídavky.

Myslí sa napríklad druhý manžel matky, ktorá žiada o prídavky.

Uveďte dátum sobáša, rozvodu, smrti manžela/manželky a pod.

Ak žiadate o prídavky na dieťa, ktoré sa zdržiava v Nemecku, je to povinný údaj. Ide o 11-ciferné číslo, ktoré nemecký úrad oznámil informačným listom, alebo ho nájdete na nemeckej výplatnej páske, ročnom zúčtovaní, či nemeckom daňovom výmere (Bescheid über Einkommensteuer).
Ak áno, budú zohľadnené ako započítavané deti (Zählkinder). Ak sú takéto deti dve a viac, tak na ďalšie deti, na ktoré vám schvália Kindergeld, môžete potenciálne poberať vyššie prídavky.

Ak sú takéto deti dve a viac, tak na ďalšie deti, na ktoré vám schvália Kindergeld, môžete potenciálne poberať vyššie prídavky.Číslo nemeckých prídavkov na deti je uvedené na každom liste z Familienkasse. Má tvar 000FK000000, skrátene je označené ako Kindergeldnr. alebo KG-Nr.Je možné zaškrtnúť viacero možností, nehodiace sa nechajte neoznačené.

Pod štátnou inštitúciou sa rozumie napr. štátny orgán cudzej krajiny v Nemecku, veľvyslanectvo, orgány EÚ a podobne.

Napr. ako vyslaný zamestnanec slovenskej firmy, t.j. na slovenskú pracovnú zmluvu.

Pracovníci nemeckej verejnej služby sú najmä zamestnanci nemeckých štátnych a samosprávnych úradov a inštitúcií, ako napríklad policajti, učitelia, pracovníci daňových úradov a podobne.


Údaje o príjmoch druhého rodiča

Uveďte podrobnejšie údaje o príjmoch rodiča, ktorý sa zdržiava mimo Nemecka, lebo napr. pracuje a žije s deťmi na Slovensku. Ak majú nemecké príjmy obaja rodičia, uveďte údaje o príjmoch toho rodiča, ktorý má byť spolužiadateľom o nemecké prídavky na deti.

Dátumy je možné napísať aj na klávesnici, nie je potrebné hľadať presný dátum v kalendári.

Ak vám je otázka nejasná, prejdite myšou/ťuknite na otáznik, zobrazí sa vám pomôcka.

Čítať viac >
Ak medzi ponúkanými možnosťami nie je uvedená možnosť, ktorá vám vyhovuje, označte „iný príjem".